Οφείλουμε να επεξεργαστούμε όλα όσα ακούσαμε.

 Οφείλουμε να επεξεργαστούμε όλα όσα ακούσαμε κατά τη διάρκεια του 5ώρου. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δώσουμε :

  1. Στην ορθολογικότερη αντιμετώπιση των τεκμηρίων. Ένα μηχάνημα είναι εργαλείο δουλειάς, πχ το φορτηγάκι.
  2. Στο χαμηλότερο ασφάλιστρο από αυτό του 16%.
  3. Στη σχέση ασφαλίστρου, εισοδήματος, καθώς πρέπει να  συνυπολογιστεί ότι ο αγρότης, μια στις τρεις χρονιές δεν έχει εισόδημα.