Υγειονομικό στρατού, ΜΟΜΑ, Πολιτική Προστασία και εκκλησία να ενεργοποιηθούν άμεσα

Υγειονομικό στρατού,  ΜΟΜΑ, Πολιτική Προστασία και εκκλησία πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα. 

Χρειάζεται :

  1. Ενεργοποίηση υγειονομικού στρατού με γιατρούς, νοσηλευτές, κινητές μονάδες, να ενεργοποιηθούν για τους πρόσφυγες μετανάστες.
  2. Περισσότερη ενεργοποίηση ΜΟΜΑ στρατού για δημιουργία χώρων με ανθρώπινες συνθήκες.
  3. Ενεργοποίηση Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και της Περιφέρειας ως επί φυσικής καταστροφής.
  4. Κοινό σχέδιο και με εκκλησία για εκμετάλλευση εκκλησιαστικής περιουσίας.