Όχι στις ανοιχτές δομές, Ναι στην εκμίσθωση σπιτιών και συναφών δομών

Η θέση μας πρέπει να είναι ξεκάθαρη «όχι στις ανοιχτές δομές, ναι στην εκμίσθωση σπιτιών, ξενοδοχείων και συναφών χώρων.

Με την εκμίσθωση χώρων τα οφέλη είναι πολλαπλά, μερικά από τα οποία είναι τα εξής :

  1. Συντήρηση των εγκαταστάσεων (π.χ υδραυλικά, ηλεκτρολογικά κ.α)  των σπιτιών σε χωριά.
  2. Τα ενοίκια δίδονται άμεσα για 12 μήνες.
  3. Οι νόμιμες οικογένειες για τις οποίες θα εκμισθωθούν τα ακίνητα, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν νόμιμα (πχ. όφελος εργόσημων).
  4. Τα 500 περίπου άτομα που αναλογούν στο νομό Ηρακλείου, ουσιαστικά είναι 2 άτομα ανά χωριό.

Βεβαίως και πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα το  γεγονός ώστε να μην συνυπάρξουν διαφορετικές κοσμοθεωρίες και θρησκεύματα, (π.χ σουίτες με σουνίτες), καθώς δεν πρέπει να δώσουμε χώρο ώστε να ζήσουμε   φαινόμενα βίας μεταξύ τους.

Είναι ιστορικό χρέος της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού να βρεθούν άμεσα οι 200 χώροι (σπίτια ξενοδοχεία κλπ) που απαιτούνται και σε καμία περίπτωση να μην δεχθούμε στην Κρήτη ανοιχτές δομές.