Μέτρα για τις εξαγωγές, την μεταποίηση και την βιομηχανία.

Είναι σημαντικό το ότι αρχίζουν να κινούνται οι εξαγωγές, η μεταποίηση και η βιομηχανία. Χρειάζονται όμως άμεσα μέτρα που να πολλαπλασιάσουν την προσπάθεια :

1. Απλοποίηση της διαδικασίας για την ίδρυση μιας εταιρείας.

2. Κατοχύρωση διεθνώς ελληνικού σήματος.

3. Δημιουργία υγιών συνεταιρισμών.

4. Δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων.

5. Δημιουργία χωρικών κλαδικών συστημάτων.

6. Ενδυνάμωση και διαφοροποίηση μεταποίησης.

7. Διαφοροποίηση βιομηχανικής παραγωγής.

8.Χρησιμοποίηση όλων των υπαρχόντων εργαλείων όπως ο αναπτυξιακός νόμος, οι συνεπενδύσεις, η επιχειρηματικότητα 2 και το εξ οικονομώ κατ’ οίκων 2 .

9. Να εκμεταλλευτούμε την μεγάλη απορροφητικότητα στο ΕΣΠΑ και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες.

.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Μιχελογιαννάκης

Βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ