«Να απέχουν όλοι από την ελληνογερμανική συνέλευση»

Η ελληνογερμανική συνέλευση, το ελληνογερμανικό ταμείο για το μέλλον, το ελληνογερμανικό ίδρυμα νεολαίας, αποτελούν θεσμούς που προσβάλλουν την ιστορία μας. Επιδιώκουν εκχώρηση δημόσιας περιουσίας, έλεγχο της ελληνικής οικονομίας και παρέμβαση στην εκπαίδευση, με σκοπό την εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού και των Ελλήνων επιστημόνων.

Ουσιαστική συγγνώμη δεν έχουμε λάβει από τη Γερμανία για τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί και η Γερμανία δεν υπογράφει τη συνθήκη ειρήνης με την Ελλάδα. Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί για να μην καταβληθούν οι αποζημιώσεις που μας οφείλει, είναι γελοία.

Όσον αφορά στη συνέλευση, δεν υπάρχει όμοιος θεσμός πουθενά στον κόσμο και κανένα κράτος δεν έχει υφυπουργό για ελληνικά θέματα. Ο στόχος είναι να αποδυναμωθούν οι διεκδικήσεις για τις αποζημιώσεις, και γι’ αυτό κανένας φορέας δεν πρέπει να συμμετέχει στην ελληνογερμανική συνέλευση.