«Έπρεπε να είναι παρούσα στον διάλογο η Εκκλησία της Κρήτης και πρέπει να διασφαλιστεί το μισθολόγιο και η μονιμότητα των κληρικών»

Χαιρετίζω την δήλωση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, ότι Κράτος και Εκκλησία είμαστε ένα.

Συμφωνώ, επίσης, με την άποψη ότι στο διάλογο μεταξύ Κυβέρνησης και ελλαδικής Εκκλησίας έπρεπε να είναι παρούσα και η Εκκλησία της Κρήτης. Είναι απαραίτητο να ακουστούν οι προτάσεις της.

Επίσης, είναι απαραίτητο να ακουστούν και οι προτάσεις των κληρικών.

Τέλος, πρέπει να διασφαλισθεί το μισθολόγιο και η μονιμότητα των κληρικών.