Εξορθολογισμός του τιμολογίου με το οποίο η ΔΕΗ χρεώνει της ΔΕΥΑ.

Επικοινωνία του βουλευτή Γιάννη Μιχελογιαννάκη με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όσον αφορά τον εξορθολογισμό του τιμολογίου με το οποίο η ΔΕΗ χρεώνει της ΔΕΥΑ.

 «Παρ’ όλο λοιπόν που οι ΔΕΥΑ είναι δημοτικές επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα και οι εγκαταστάσεις τους έχουν τα χαρακτηριστικά βιομηχανικής εγκατάστασης, η ΔΕΗ τις χρεώνει  όπως χρεώνει τους οικιακούς καταναλωτές. Οφείλουμε να εξετάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή το πάγιο αυτό αίτημα των ΔΕΥΑ, καθώς βάση του χαρακτήρα αυτών των επιχειρήσεων ο τελικός αποδέκτης των χρεώσεων αυτών, είναι οι πολίτες». Τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής