Πρέπει δουλέψουμε και να βρεθεί η χρυσή τομή, ώστε να δημιουργήσουμε, με σεβασμό, δομές εσόδων

Πρωτογενής τομέας και τουρισμός, αποτελούν κατά κοινή ομολογία τα δυνατά χαρτιά της χώρας μας για έξοδο από τους φαύλους κύκλους της κρίσης. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 4296/2014 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 13 του ν. 3409/2005, απαγορεύεται να οριοθετούνται Καταδυτικά Πάρκα σε απόσταση μικρότερη των τριών (3) ναυτικών μιλίων από κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους. Η διάταξη αυτή, δυστυχώς, σχεδόν αποκλείει το μεγαλύτερο μέρος των παραλιών της Κρήτης, στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν τέτοια πάρκα. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε από την περιφέρεια που κατέχει την πρώτη θέση στον τουρισμό, τη δυνατότητα να δημιουργήσει δομές που ελκύουν πάνω 25 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο.  Κατανοώ τις ενστάσεις όσον αφορά τις Ενάλιες Αρχαιότητες, πρέπει όμως να βρούμε τη χρυσή τομή. Τα Καταδυτικά Πάρκα και οι Ενάλιοι Επισκέψιμοι Αρχαιολογικοί χώροι, χωριστά ή και σε συνδυασμό,  μπορούν να αποτελέσουν τεράστια πηγή εσόδων.