Επικοινωνία του Γιάννη Μιχελογιαννάκη με το Υπουργείο Εσωτερικών για τους εργαζομένους στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου.

Επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής ανασυγκρότησης είχε ο βουλευτής Ηρακλείου Γιάννης Μιχελογιαννάκης αναφορικά με την εξυπηρέτηση  των αναγκών  του τομέα  καθαριότητας  και του προβλήματος  που έχει πρόκυψη βάσει  του  άρθρου 12  της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης-12-2015. «Είναι αδιανόητο η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου να χάσει ξαφνικά δεκάδες εργαζομένους από το δυναμικό της, οφείλουμε να πράξουμε άμεσα και να δώσουμε λύση. Η ως άνω διάταξη πρέπει να συμπεριλάβει και όσους προσλήφθηκαν εντός του 2016 βάση της ίδιας προκήρυξης». Τόνισε ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης.