Μιχελογιαννάκης: Νέο χτύπημα στην φοροδιαφυγή.

Η ομιλία του βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννη Μιχελογιαννάκη στην επιτροπή οικονομικών υποθέσεων για το νομοσχέδιο που αφορά το μνημόνιο συνεννόησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Η.Π.Α. για την βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης των λογαριασμών της αλλοδαπής, καθώς και της συμφωνίας των αρμοδίων αρχών και τις διατάξεις εφαρμογής.

Η συμφωνία αυτή είχε υπογραφεί από το Νοέμβριο του 2014 και αφορά την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής αλλά και της διπλής φορολογίας. Από την εφαρμογή των διατάξεων προβλέπεται η κατά έτος οικονομική επιβάρυνση από το 2020 και μετά ύψους 101.000 ευρώ για την συντήρηση του διατιθέμενου λογισμικού και εξοπλισμού, για τα έτη 2018 και 2019 η δαπάνη αυτή θα είναι 82.000 ευρώ ενώ για το τρέχον έτος 7.300 ευρώ.

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ελλάδος και Η.Π.Α. για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι πληροφορίες για αναδρομικά από 2014 και μετά για κάθε δηλωτέο χρηματοοικονομικό λογαριασμό είναι:

1. Αριθμός λογαριασμού.

2. Επωνυμία και αριθμός ταυτοποίησης του δηλούντος ελληνικού η αμερικανικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

3. Το υπόλοιπο του λογαριασμού.

4. Ακαθάριστα ποσά τόκων μερίσματα κλπ.

5. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση η εξαγορά περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν η πιστωθήκαν στο λογαριασμό.

Το μνημόνιο υπογράφηκε στις 19 Ιανουάριου 2017. Τα πρόστιμα σε μη συμμόρφωση για ανταλλαγή πληροφοριών ανέρχονται στα 5.000 ευρώ.

Η ελληνική εφορία θα ενημερωθεί για τις καταθέσεις και τα εισοδήματα Ελλήνων φορολογούμενων κατοίκων των Η.Π.Α. και η Ελλάδα θα στείλει στοιχεία για τους Αμερικάνους που διαθέτουν κεφάλαια και εισπράττουν εισοδήματα στην Ελλάδα.

Η συμφωνία αποτελεί οδηγό του προτύπου ανταλλαγής πληροφοριών του ΟΟΣΑ σε συνδυασμό με το υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικής διασταύρωσης τραπεζικών κινήσεων και φορολογικών δηλώσεων της Α.Α.Δ.Ε. Μάλιστα το υπουργείο καλεί τους πολίτες που διαθέτουν αδήλωτα εισοδήματα να αξιοποιήσουν τον νόμο για οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτης φορολογικής ύλης.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Μιχελογιαννάκης

Βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ