«Οφείλουμε να κερδίσουμε το στοίχημα της ανακύκλωσης»

Στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, σχετικά με το νομοσχέδιο Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις»,

ο βουλευτής Ι. Μιχελογιαννάκης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά του νομοσχεδίου και τόνισε ότι οφείλουμε να κερδίσουμε το στοίχημα της ανακύκλωσης.

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Ο νόμος που ψηφίστηκε το 2001 έδωσε έμφαση στην αρχή ευθύνης του παραγωγού για το προϊόν που παράγει, δηλαδή, καθιστάται υπεύθυνος, όπως και ο εισαγωγέας, για το κόστος διαχείρισης των προϊόντων όταν αυτά καταστούν απόβλητα.

Όλοι οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να οργανώσουν, είτε να συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, που δεν διανέμουν, όμως, κέρδος στους μετόχους. Σήμερα, υπάρχουν 22 εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Δεν επιτύχαμε όμως υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης. Το 81% των δημοτικών αποβλήτων καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Στην Ελλάδα το 2016 ανακυκλωθήκαν 15,8 κιλά ανά κάτοικο, όταν στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 110 κιλά ανά κάτοικο.  Επίσης, η ποιότητα των ανακυκλώσιμων υλικών δεν είναι καλή, με αποτέλεσμα να μην τροφοδοτείται η επιχειρηματική δραστηριότητα και η επανάχρηση.

Ούτε υπήρξε σοβαρή καταγραφή σχετικά με την ανακύκλωση και την παραγωγή στερεών

αποβλήτων.

Υπάρχει υπέρμετρη συσσώρευση οικονομικών πόρων στα αποθεματικά των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Είναι από χρηματικές εισφορές των παραγωγών, που στο τέλος έχουν μετακυλιστεί στην τιμή των προϊόντων, άρα στον ίδιο τον καταναλωτή. Έχουμε, λοιπόν, τραπεζικά αποθέματα, ενώ ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρξει ανταποδοτικό όφελος στον πολίτη.

Υπάρχει επίσης παραοικονομία στον στο χώρο της ανακύκλωσης.

Σημαντικό, επίσης, ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης άργησε να συσταθεί.

Στόχος μας, σήμερα, είναι η ποσοτική αύξηση της ανακύκλωσης και η ποιοτική της αναβάθμιση.

Πλέον, οι δήμοι θα αποφασίζουν για την οργάνωση της ανακύκλωσης, με κίνητρα και αντικίνητρα, με χρηματικό αντίτιμο.

Στοχεύουμε:

Σε πρόβλεψη για εξασφάλιση πόρων από τα συστήματα διαχείρισης, με ετήσιο πλαφόν αποθεματικού το 35% των ετήσιων εσόδων.

Στην πάταξη της εισφοροδιαφυγής των παραγωγών, με απαγόρευση διακίνησης σε αυτούς που δεν έχουν εγγραφεί στο εθνικό μητρώο παραγωγών.

Σε αυστηρούς ελέγχους και πρόστιμα στους ΟΤΑ.

Στην μείωση της πλαστικής σακούλας.

Στην ενίσχυση του ελληνικού οργανισμού ανακύκλωσης, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε οργάνωση. Ενδεικτικά, οργανική ανακύκλωση οικιακή, γειτονιάς ή δημοτική και κανόνες στην ανακύκλωση μπάζων, για αξιοποίησή τους.

Σκοπός μας είναι η εξοικονόμηση πόρων, η μείωση της απόρριψης απορριμμάτων, η αύξηση της ανακύκλωσης, η κοινωνική οικονομία στην ουσία της και η απασχόληση.»