Μιχελογιαννάκης: Επίλυση σοβαρών ζητημάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννης Μιχελογιαννάκης τοποθετήθηκε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των ενόπλων δυνάμεων σύσταση κοινού σώματος οικονομικών επιθεωρητών και άλλες διατάξεις.

Ο νόμος επιλύει χρόνια προβλήματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και προβλέπει:

1ον Επιστροφή έμπειρων στελεχών σε μη οργανικές θέσεις ακόμα και μετά από 35 έτη θητείας για τουλάχιστον άλλα 5 έτη. Το οποίον σημαίνει προσφορά εμπειρίας, κάλυψη αναγκών, καμία επιβάρυνση του προϋπολογισμού και καμία στέρηση θέσεων εργασίας σε άλλα υπουργεία που έχουν ανάγκες.

2ον Την διόρθωση του νόμου 2639/96 για την εξέλιξη στο στράτευμα, με την έκδοση Προεδρικού διατάγματος για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού στους εθελοντές μακράς διαρκείας, του ανθυπολοχαγού έναντι του ανθυπασπιστή.

3ον Προχωράμε στην τροποποίηση του νόμου του 1970 για αξιοποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων. Με την άδεια των τριών σωμάτων του στρατεύματος και την έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας το υλικό αξιοποιείται, είτε εκποιείται ως αποθηκευτικό υλικό είτε ως συλλεκτικά είδη.

4ον Δημιουργείται κοινό σώμα οικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Προχωράμε στην σύσταση νέων ενιαίων δομών για οικονομικά εγκλήματα και διαφθορά. Θα στελεχωθεί από το σύνολο των αξιωματικών του εκλεκτικού σώματος στρατού ξηράς από τους επιτυχόντες στο διαγωνισμό του 2017 και την πλήρωση κενών θέσεων αξιωματικών ελεγκτικού σώματος στρατού ξηράς και από μετατάξεις αξιωματικών του οικονομικού σώματος και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Διασφαλίζεται η διαφάνεια παντού για πρώτη φορά, με την δημιουργία των εσωτερικών υποθέσεων και το σώμα ορκωτών ελεγκτών μέσα στο υπουργείο.

5ον Γίνεται ρύθμιση ώστε οι αξιωματικοί που έχουν δικαίωμα να είναι στο εξωτερικό για δυο έτη με επιμίσθιο, να έχουν την δυνατότητα να παραμείνουν άλλα δυο χρόνια εφόσον έχουν συνάψει γάμο με πολίτη της χώρας αυτής. Επίσης οι πολιτογραφηθέντες Έλληνες πολίτες από άλλες χώρες πχ Ρωσία που είναι ομογενείς και έρχονται στην Ελλάδα, καλούνταν να υπηρετήσουν σε 2 μήνες από την απόκτηση της ιθαγένειας στον ελληνικό στρατό, τώρα τους δίνεται η δυνατότητα για αναβολή ενός έτους.

6ον Ρυθμίζονται οι ληξιπρόθεσμές οφειλές στρατιωτικών νοσοκομείων.

7ον Προβλέπεται η νομοθετική έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ της εταιρείας Raytheon και των ενόπλων δυνάμεων. Πραγματοποιήθηκε διαβούλευση μεταξύ των δυο μερών και της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας για κάλυψη υπολειπόμενης υποχρέωσης και αποφυγή δικαστικών διαδικασιών. Έτσι προβλέπονται αντισταθμιστικά οφέλη και ανάπτυξη αμυντικής βιομηχανίας με προγράμματα πιστωτικής αξίας 205 εκατ. ευρώ.

8ον Προσθήκη του άρθρου 27 που αφορά τον συνδικαλισμό. Με τον νόμο 4407/2016 δόθηκε αυτό το δικαίωμα και με το άρθρο 27 γίνεται ομαλότερη ενάσκηση του δικαιώματος αυτού. Θα μπορούν οι αξιωματικοί να παρευρίσκονται στην έδρα της περιφέρειας και να συνεδριάζουν μια φορά τον μήνα για να κάνουν εκλογές και αλλαγή καταστατικού.