Ομιλία του Ι.Μιχελογιαννάκη στη Βουλή στο σ/ν σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο και την επιμελητηριακή νομοθεσία

Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Μιχελογιαννάκης Ιωάννης, στην ομιλία του στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», αναφέρθηκε αναλυτικά στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου και χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Με το παρόν νομοσχέδιο, θεσμοθετείται η πλήρης ηλεκτρονική καταγραφή των εμπορικών δράσεων και γίνεται απλούστερη η δανειοδότηση και ο έλεγχος.

Ο παραγωγός μπορεί να δραστηριοποιηθεί τόσο σε οργανωμένη αγορά υπαίθριου εμπορίου, όσο και ατομικά σε συνεργατικά σχήματα.

Η τοποθέτηση των πωλητών στις λαϊκές, πλέον, θα γίνεται με μόρια τα οποία θα στηρίζονται σε κοινωνικά κριτήρια και την επαγγελματική διαγωγή. Τέλος στην πελατειακή σχέση.

Οι επαγγελματίες αγρότες θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε πάσης μορφής υπαίθριες αγορές, με αποτέλεσμα να μπορούν να δραστηριοποιηθούν και εκτός λαϊκών αγορών. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή, μέσω συνεταιριστικών αγορών, ή ομάδων παραγωγών, στο υπαίθριο εμπόριο.

Ο παραγωγός πωλητής είναι υποχρεωμένος να καταγράφει τις διακινούμενες ποσότητες.

Απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης, όπου, για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, υπεύθυνες είναι οι Περιφέρειες και για τις υπόλοιπες περιοχές είναι ο δήμος.  Η ανανέωση και η διάρκεια της άδειας θα γίνεται με υπεύθυνη δήλωση και με αντιπαραβολή με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ. Επίσης, οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων θα μπορούν να πωλούν στις λαϊκές, χωρίς να είναι κτηνοτρόφοι και εφόσον δεν διαθέτουν εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης. Ο επαγγελματίας μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας.

Μέχρι σήμερα, ο παραγωγός μπορούσε να λείπει μόνο για λόγους υγείας, μητρότητας ή πατρότητας. Πλέον, με απλή υπεύθυνη δήλωση και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, θα μπορεί να αναπληρώνεται από τη σύζυγο ή τα τέκνα.

Πριμοδοτείται ο επαγγελματίας πωλητής που προσέρχεται στις λαϊκές λιγότερο από 6 μέρες την εβδομάδα στοχεύοντας στην πλήρη απασχόληση του.

Όσον αφορά αυτούς που έχουν πτωχεύσει, πλέον μπορούν να ζητούν άδεια έως 1 έτους, για την πώληση αδιάθετων υλικών.

Διατηρείται η μεταβίβαση άδειας σε αναπηρία 67% ή σε θάνατο, όπου, κατά προτεραιότητα μεταβιβάζεται στα τέκνα, μετά στη σύζυγο και μετά στα αδέλφια.

Συστήνονται επιτροπές λαϊκών αγορών ανά περιφέρεια με συμμετοχή διοίκησης και εκπροσώπους φορέων, όπου οι φορείς λαϊκών αγορών συντάσσουν κανονισμό λειτουργίας και τοπογραφικό διάγραμμα.

Σχετικά με τον επιμερισμό του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους, που καταβάλλουν οι πωλητές, στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη κατανέμεται κατά 60% στην Περιφέρεια και κατά 40% στο δήμο, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα το 75% δήμο και το 25% περιφέρεια.

Καθιερώνεται η αγορά καταναλωτών και η διάθεση καλλιτεχνημάτων και χειροτεχνημάτων, με χορήγηση αδείας.

Το πλανόδιο εμπόριο απαγορευόταν σε πληθυσμό άνω των 30.000, ενώ τώρα μειώνεται στις 5.000. Οι διοικητικές κυρώσεις θα έχουν διαβάθμιση, βάσει τον βαθμό παρανομίας και θα καταγράφονται σε μητρώο κυρώσεων.

Όσο αφορά τα επιμελητήρια:

Οφείλουν να δρουν ως σύμβουλοι της πολιτείας, με εισηγήσεις και πληροφορίες για κάθε οικονομικό θέμα.

Εισάγεται ο θεσμός κέντρων υποστήριξης επιχειρήσεων.

Ενισχύεται η αντιπροσωπευτικότητα και η αναλογικότητα για το διοικητικό συμβούλιο και τα τμήματα και καθιερώνεται η ποσόστωση φύλου στα ψηφοδέλτια.  Ενισχύεται το προσωπικό με διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ, όπου μοριοδοτείται η πραγματική υπηρεσία. Όχι μεταπήδηση σε φορείς γενικής κυβέρνησης.

Καθιερώνονται τα πειθαρχικά συμβούλια, εισάγεται ο θεσμός των περιφερειακών επιμελητηριακών συμβουλίων και θεσμοθετείται η πειθαρχική ευθύνη των διοικήσεων και της κεντρικής ένωσης.

Εκσυγχρονίζονται τα διμερή επιμελητήρια.

Και, τέλος, συστήνεται το «Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγορών Αντιμετώπισης Παρεμπορίου»,.

Τέρμα το παράνομο εμπόριο.»