Ομιλία του βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννη Μιχελογιαννάκη στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας

Ομιλία του βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννη Μιχελογιαννάκη στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας «Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του ΕΣΥ. Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών ΕΣΥ και άλλες διατάξεις», στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Μιχελογιαννάκης Ιωάννης, στην ομιλία του στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας «Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του ΕΣΥ. Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών ΕΣΥ και άλλες διατάξεις», αναφέρθηκε αναλυτικά στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου και χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Καταρχάς είναι σημαντικό ότι  αν δεν γίνει η εν λόγω εναρμόνιση, θα έχουμε πρόστιμο 150 εκατ. ευρώ. Έχουμε το ευρωπαϊκό δικαστήριο που καλεί την ελληνική δημοκρατία να προβεί σε διορθώσεις, επομένως, είμαστε αναγκασμένοι να γλιτώσουμε τα πρόστιμα.

 

Στα χρόνια 2015, 2016 και 2017, δώσαμε περισσότερα από αυτά που είχαν προϋπολογιστεί, κατά  1.1 δις.

 

Έχουν ήδη προσληφθεί και εργάζονται 10.500 άτομα και θα γίνουν ακόμα περίπου άλλες τόσες προσλήψεις. Υπάρχει ήδη έγκριση για 2.000 μόνιμες προσλήψεις. Έχουν ήδη προκηρυχτεί οι 450 από αυτές και θα βγάλουμε επιπλέον 500 θέσεις για τα ΤΕΠ. Έχουμε 660 θέσεις από πέρυσι και έχουν ήδη αναλάβει εκεί 300 άτομα. Υπάρχει, λοιπόν, ένα πακέτο 3.500 προσλήψεων σε εξέλιξη.

 

Το 2014 το ποσό για εφημερίες έφτανε στα 297.5 εκατ., το 2015 και το 2016 έφτασε στα 335 εκατ., ενώ προστέθηκαν και άλλα 10 εκατ. το 2017, για να καλύψουν  αύξηση εφημεριών κατά 6% με το νέο ιατρικό μισθολόγιο και την αύξηση 10% στα νυχτερινά και εξαιρέσιμα, στο υπόλοιπο προσωπικό, για το διάστημα που αυτό ισχύει. Δηλαδή, 345 εκατ. και 25 εκατ. από τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια, που εισπράττει ο ΕΟΠΠΥ.

 

Εξασφαλίζονται οι 48 ώρες εργασίας την εβδομάδα και ο εφημεριακός χρόνος σε 12ωρη, αντί για 24ωρη βάση.

Ο μέσος όρος για τον υπολογισμό είναι το τετράμηνο.

Ημερήσια ανάπαυση 11 ωρών χωρίς διακοπή, εβδομαδιαία ανάπαυση 24 ώρες, αντισταθμιστικός χρόνος για ρεπό αμέσως μετά την εφημερία ή εντός 14 ωρών μετά τον περιορισμό ή την απώλεια εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

Εφημερία πλέον θα κάνουν και οι συντονιστές διευθυντές, οι οποίοι μέχρι τώρα έπαιρναν επίδομα.

Οι ειδικευόμενοι γιατροί κάνουν ενεργό εφημερία. Όλοι οι άλλοι γιατροί κάνουν ενεργό, μικτή και εφημερία ετοιμότητας. Θα υπάρξει περίοδος μετάβασης, μέσω ατομικής δυνατότητας, να εξαιρεθεί κάποιος από το 48ωρο στο 60ωρο.

Οι αλλαγές στα συμβούλια κρίσης γίνονται για να επιταχυνθούν οι κρίσεις και να γίνουν πιο άρτιες.

 

Οι συνάδελφοι θα υποβάλουν 5 αιτήσεις στην υγειονομική τους περιφέρεια. Η πρώτη και η δεύτερη αίτηση γίνονται με ενιαία πρόταση, όπως και η τρίτη μαζί με την τέταρτη. Η τελική κατάταξη των 5 πρώτων θα γίνει με αξιολόγηση. Άρα υπάρχει μοριοδότηση και δυνατότητα ένστασης.

 

Η μισθολογική κατάταξη και η εξέλιξη, θα διαμορφώνονται με απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου και του διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας.

 

Επιπροσθέτως, ρυθμίζονται ζητήματα όπως η στελέχωση του νοσοκομείου Καρπάθου, το πτητικό επίδομα στις αεροδιακομιδές, η μεταφορά οργανικών θέσεων από το ΕΚΕΔΙ, οι απαιτήσεις νοσοκομείων κατά δικαιούχων και οι δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευομένων φορέων.

 

Εν κατακλείδι, με το παρόν νομοσχέδιο, πετυχαίνουμε:

  1. Επιπλέον προσλήψεις
  2. Αυτόνομα ΤΕΠ
  3. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
  4. Αναστροφή του brain drain»