Ομιλία του βουλευτή Ι. Μιχελογιαννάκη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής

Ομιλία του βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννη Μιχελογιαννάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης: «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων – Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων – Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις»

Στην ομιλία του, στην Ολομέλεια, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, ο βουλευτής Ι. Μιχελογιαννάκης, μεταξύ άλλων, έκανε τις παρακάτω παρατηρήσεις, για το νέο νομοσχέδιο και τις καινοτομίες που αυτό προτείνει.

«Το παρόν νομοσχέδιο ασχολείται με τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θεσμοθετείται ένα πλαίσιο κανόνων για την δανειοδότηση και τον έλεγχο των διαστημικών δραστηριοτήτων, στη δεύτερη καθορίζεται η διαδικασία για την καταχώρηση των διαστημικών αντικειμένων σε ειδικό μητρώο βάσει του διεθνούς δικαίου και στην τρίτη ιδρύεται ο οργανισμός, ως ανώνυμη εταιρεία ευέλικτης μορφής, που θα αναλάβει υπό την εποπτεία της πολιτείας τον συντονισμό των δράσεων και την αξιοποίηση των δικαιωμάτων και πόρων του ελληνικού δημοσίου στο διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο νομοσχέδιο παρουσιάζει αλλαγές σε διάφορα πεδία, όπου θα βελτιώσει την τρέχουσα κατάσταση και θα βοηθήσει σε θέματα όσον αφορά στο περιβάλλον, στην παρακολούθηση των συνόρων,   στην αυθαίρετη δόμηση, στη γεωργία, στην επικοινωνία απομακρυσμένων περιοχών, στην επικοινωνία στην ναυτιλία, στην άμυνα της χώρας, στην πρόβλεψη μετεωρολογικών φαινομένων και στην αλληλοκάλυψη δικτυών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Παραγωγή καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων: Βοηθάει στις επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα με ένα σταθερό περιβάλλον.

Επιπροσθέτως, η Ελλάδα συμμορφώνεται, πλέον, με τους διεθνείς κανόνες που διέπουν την χρήση του εξωατμοσφαιρικού διαστήματος, εφόσον μάλιστα χρησιμοποιεί ραδιοφάσμα, και ως κράτος εκτόξευσης έχει ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από διαστημικά αντικείμενα.

Ο νέος οργανισμός είναι ευέλικτος, με τεχνοοικονομικά κριτήρια και διαφοροποιείται από ορισμένες διατάξεις του δημοσίου τομέα.

Επιπλέον, χρειάζεται να γίνουν προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού, από την παγκόσμια αγορά.

Με αυτό το νομοσχέδιο καλύπτουμε, λοιπόν, ένα κενό χρόνων. Επιτέλους, θα εκπροσωπείται η ελληνική κυβέρνηση σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Τελευταίο, αλλά εξαιρετικά σημαντικό, το νέο νομοσχέδιο θα βοηθήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για επιστήμονες που έφυγαν στο εξωτερικό, και επιπλέον θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη του τόπου μας.»