Ομιλία του βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννη Μιχελογιαννάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ομιλία του βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννη Μιχελογιαννάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: «Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν.1920/1991 (Α΄11), με τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α΄182)».

Στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπ. Παιδείας: «Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν.1920/1991 (Α΄11), με τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α΄182)», ο βουλευτής Ι. Μιχελογιαννάκης, μεταξύ άλλων, έκανε τις παρακάτω παρατηρήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Ο σεβασμός στα ήθη και στα έθιμα των Θρακιωτών μουσουλμάνων προβλέπεται από διεθνείς συνθήκες και το σεβασμό της πολιτείας μας. Η κυβέρνηση προωθεί, πρωτίστως, την ασφάλεια δικαίου.

Η ρύθμιση των ζητημάτων όσον αφορά τις αρμοδιότητες των μουφτήδων πρόκειται να έρθει σύντομα.

Με το παρόν νομοσχέδιο δεν απαγορεύουμε αυτό που ισχύει εδώ και αιώνες, την δυνατότητα, δηλαδή,  προσφυγής στον τοπικό θρησκευτικό ηγέτη, έπειτα από συμφωνία και των δυο μερών, άλλωστε, η συνθήκη των Αθηνών το 1913 δεν το επιτρέπει. Δεν παραβιάζουμε το Σύνταγμα και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις που αφορούν ιδίως γυναίκες και ανήλικα, όπου υπάρχει πρόβλημα.

Για αυτό το λόγο, υπάρχουν τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ελέγχουν την συνταγματική νομιμότητα των αποφάσεων του μουφτή. Το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται για να διευκρινίσει τις αρμοδιότητες αυτές, είναι απαραίτητο.

Επιπροσθέτως, η παρουσία δικηγόρου ενώπιων του μουφτή εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει εκβιασμός.

Όσον αφορά σε άτομα με χαμηλά εισοδήματα, προβλέπεται η δωρεάν νομική βοήθεια.

Μέχρι τώρα υπήρχε πολυνομία, ασάφεια και κενά νόμου. Με την τροποποίηση του άρθρου 5 του ν.1920/1991, λύνονται προβλήματα σε διαζύγια, ζητήματα διατροφής κι επιμέλειας παιδιών.

Καταργείται, λοιπόν, η αυτόματη υπαγωγή, για οικογενειακές και κληρονομικές υποθέσεις, στον μουσουλμανικό νόμο, ωστόσο, δεν αλλάζουν τα δικαιώματα του μουφτή. Άπλα, μπορούν οι διάδικοι να έχουν δυνατότητα επιλογής μεταξύ μουφτή και αστικών δικαστηρίων.

Δεν είναι σωστό να γίνει ταυτόχρονη εφαρμογή του αστικού κώδικα και του ιερού μουσουλμανικού νόμου, διότι υπάρχει κίνδυνος νόθευσης και των δυο δικτυακών συστημάτων.

Εν ολίγοις, σεβόμαστε την επιθυμία των συμπολιτών μας να επιλέγουν και να μην βρίσκονται σε καθεστώς πολίτικης σκοπιμότητας.

Δεν επιλεγούμε τον αυταρχικό τρόπο κατάργησης της σαρίας.

Σεβόμαστε την διαφορετικότητα και διασφαλίζουμε εκδημοκρατισμό της κοινωνίας.»