Επισκέψεις του βουλευτή Μιχελογιαννάκη Ιωάννη σε υπηρεσίες στις 04/01/2018

Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, πραγματοποίησε χθες σειρά συναντήσεων σε υπηρεσίες καταγράφοντας τις ανάγκες και τα προβλήματα με σκοπό τις περεταίρω ενέργειες για την επίλυση τους. Ο βουλευτής Ηρακλείου πραγματοποίησε συνάντηση στον ΕΦΚΑ αγροτών με τον προϊστάμενο του Περιφερειακού τμήματος αγροτών Κρήτης κ. Μαρκάκη Εμμανουήλ, όπου ενημερώθηκε για το πρόβλημα υποστελέχωσης της υπηρεσίας, το πρόβλημα διασκορπισμού των αρμοδιοτήτων, την πολυπλοκότητα του νέου συστήματος καθώς και τα προβλήματα που εμφανίζονται στην μηχανογράφηση, ενώ τέθηκε το θέμα της επίσπευσης της συγχώνευσης της υπηρεσίας με αυτές του ΕΦΚΑ. Στην συνέχεια συναντήθηκε με τον διοικητή του πυροσβεστικού σώματος του Νομού Ηρακλείου κ. Δαμουλάκη Εμμανουήλ όπου ενημερώθηκε για την έλλειψη προσωπικού, τα προβλήματα που αφορούν την προμήθεια ατομικού εξοπλισμού καθώς και την καθυστέρηση στην προμήθεια δυο δασικών οχημάτων. Ακολούθησε επίσκεψη στην Αναπτυξιακή Κρήτης όπου ενημερώθηκε από τον διευθυντή κ. Φραγκάκη Αριστείδη για την κινητικότητα που παρουσιάζουν τα τρέχοντα προγράμματα που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την νεοφυή επιχειρηματικότητα  όπως, «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»,  «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)» κλπ. Οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν με την επίσκεψη του βουλευτή στην υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας όπου η προϊσταμένη κ. Νανοπούλου Φωτεινή τον ενημέρωσε για τις τρέχουσες δραστηριότητές και τα προβλήματα που ταλανίζουν την υπηρεσία όπως η σοβαρή υποστελέχωση.