Ομιλία του βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννη Μιχελογιαννάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενεργειακές κοινότητες και άλλες διατάξεις».

Στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενεργειακές κοινότητες και άλλες διατάξεις», ο βουλευτής Ι. Μιχελογιαννάκης, μεταξύ άλλων, έκανε τις παρακάτω παρατηρήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Μέχρι το 2015 έχουν καταγραφεί 2.000 ενεργειακές κοινότητες, χωρίς, όμως, θεσμικό πλαίσιο και είμαστε οι πρώτοι που το εισάγουμε.

Παίρνουμε υπόψη μας την πρόταση οδηγίας του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και συμβουλίου.

Οι ενεργειακές κοινότητες είναι αστικοί συνεταιρισμοί, με σκοπό την κοινωνική οικονομία, την παραγωγή ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και ευρωπαϊκούς πόρους. Μπορεί να υπάρξει συμμετοχή των μελών τους σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Σε ενεργειακές κοινότητες συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Το 51% των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της ενεργειακής κοινότητας.

Κάθε μέλος έχει μια και μόνο ψήφο, ανεξάρτητα του συνεταιριστικού μεριδίου που κατέχει.

Προβλέπονται σταθεροί φορολογικοί συντελεστές, ένταξη στα χρηματοδοτικά εργαλεία απαλλαγής από ετήσιο τέλος, άδεια παραγωγής και μειωμένες εγγυητικές επιστολές.

Ως εκ τούτου:

  • Κάτοικοι μιας πολυκατοικίας μπορούν να τοποθετήσουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ή μια ανεμογεννήτρια.
  • Επιχειρήσεις μπορούν να εγκαταστήσουν μονάδα θερμικής ενέργειας ή αιολικό πάρκο ή υδροηλεκτρικό έργο.
  • Δήμοι μπορούν να εγκαταστήσουν ένα φωτοβολταϊκό ή μια ανεμογεννήτρια, ειδικά για τους ευάλωτους καταναλωτές.
  • Αγρότες μπορούν να δημιουργήσουν και να διαχειρίζονται βιομάζα.
  • Κτηνοτρόφοι μπορούν δημιουργήσουν μονάδα βιοαερίου.
  • Μικρά νησιά μπορούν δημιουργήσουν μονάδα αφαλάτωσης.
  • Τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ενεργειακή κοινότητα, για ηλεκτροκίνηση οχημάτων.

Το νομοσχέδιο το περιμένουν περιοχές όπως ο Έβρος, η Πελοπόννησος, ο δήμος Σαμοθράκης, ο δήμος Αλεξανδρούπολης κ.α.

Εφαρμόζουμε μια εθνική στρατηγική με εκδημοκρατισμό, ενίσχυση τοπικότητας, ενίσχυση συνεργιών-συμπράξεων.

Με το παρόν νομοσχέδιο, έχουμε κοινωνική ωφέλεια και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχιας, δημιουργώντας, παράλληλα, νέες θέσεις εργασίας.»