Δελτίο Τύπου – Αναφορά του Ι. Μιχελογιαννάκη στη ΒτΕ, σχετικά με την καταβολή υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) στο διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που δεν την λαμβάνει

Ο βουλευτής Ηρακλείου Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, κατέθεσε ως αναφορές στο Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων, με παραλήπτη τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Τσακαλώτο, και τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Σκουρλέτη, ως αναφορά, την το αίτημα του Δ.Σ. Διοικητικών Υπαλλήλων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και το σχετικό Υπόμνημα των ενδιαφερομένων υπαλλήλων του Ν.Σ.Κ., σχετικά με την καταβολή υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) στο διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που δεν την λαμβάνει. Στην αναφορά γίνεται ξεκάθαρο, μεταξύ άλλων, ότι το 1/3 των διοικητικών υπαλλήλων του ΝΣΚ δεν λαμβάνει την προσωπική διαφορά, την ώρα που η ευθύνη είναι η ίδια για όλους τους υπαλλήλους, οι μισθολογικές απολαβές των εν λόγω υπαλλήλων είναι διαφορετικές, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαφορετική και άνιση νομοθετική αντιμετώπιση όμοιων περιπτώσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το συνολικό μισθολογικό κόστος που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ μηνιαίως για τους 47 διοικητικούς υπαλλήλους του Νομικού Συμβουλίου που δεν λαμβάνουν την υπερβάλλουσα μείωση.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της αμερόληπτης εφαρμογής της αρχής της ισότητας, κρίνεται επιτακτική η διευθέτηση του ζητήματος της καταβολής της υπερβάλλουσας μείωσης στους υπαλλήλους οι οποίοι αδικαιολόγητα έχουν αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμίσεων.