Συνάντηση του βουλευτή Ι. Μιχελογιαννάκη με την προϊσταμένη της υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας Ηρακλείου, κα Νανοπούλου

Ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, πραγματοποίησε συνάντηση με την προϊσταμένη της υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας Ηρακλείου, κα Νανοπούλου. Κατά τη συνάντηση ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υπηρεσία σε ότι αφορά το κτηριακό, την δυσλειτουργία του προγράμματος πληροφορικής που επιδεινώνει τη γραφειοκρατία, την σοβαρή έλλειψη σε προσωπικό και την υποστελέχωση του δυναμικού των ιατρών εργασίας.