Συναντήσεις του βουλευτή Ι. Μιχελογιαννάκη σε Μηχανολογικό και Τελωνείο

Ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, πραγματοποίησε επίσκεψη στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Ηρακλείου (Μηχανολογικό) και στο Τελωνείο Ηρακλείου, όπου συνάντησε τον προϊστάμενο της υπηρεσίας του Μηχανολογικού, κ. Σηφάκη και την προϊσταμένη της υπηρεσίας του Τελωνείου, κα Ηλιάδου, αντίστοιχα.

 

Κατά τη συνάντηση του βουλευτή με τον κ. Σηφάκη, έγιναν εκτενείς αναφορές στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υπηρεσία, όπως η σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό. Παράλληλα, συζητήθηκε το θέμα της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς των οδηγών που υπερβαίνουν το 74ο ηλικιακό έτος με βάση τον νέο Κ.Ο.Κ., το ζήτημα των ανασφάλιστων οχημάτων, και το ζήτημα της διασυνδεσιμότητας των συστημάτων του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, της ΕΛΑΣ, των ΑΑΔΕ και των Δήμων. Επιπλέον, συζητήθηκε το μείζον πρόβλημα της επέκτασης των ημερομηνιών για τις άδειες των πρατηρίων καυσίμων του ν. 4439 και η άμεση ανάγκη για τη διευθέτησή του. Τέλος, έγινε αναφορά στην ανάγκη για ορισμό μιας μονάδας ΚΤΕΟ ανά περιφέρεια, για τις ανάγκες έλεγχου και διεκπεραίωσης καταγγελιών.

 

Στη συνέχεια, κατά τη συνάντηση του βουλευτή με την κα Ηλιάδου, συζητήθηκε η αποδοτικότητα της Κινητής Ομάδας Ελέγχου (ΚΟΕ) του Τελωνείου (πάνω από 80% επιτυχία στη στοχοθεσία και 94% επιτυχία στις εισπράξεις), το ζήτημα των υπερωριών, οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, τα προβλήματα που προκύπτουν από την καθυστέρηση παραλαβής του μηχανήματος x-ray, η αναβάθμιση της ελεύθερης ζώνης και η δυνατότητα να γίνονται  τελωνισμοί στην έδρα της εκάστοτε επιχείρησης.