«Να βρεθεί άμεσα λύση για τους ιατρούς που πρόκειται να απολυθούν από το ΕΣΥ»

Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, πραγματοποίησε επικοινωνία με τον Υπουργό Υγείας, και του πρότεινε να γίνει επαναδιαπραγμάτευση για την επικείμενη απόλυση των ιατρών βάσει του ν. 4461/17. Βασιζόμενος στο γεγονός ότι η ιδιωτική τους δραστηριότητα δεν αποτελεί οικονομική ζημιά για το Δημόσιο, αλλά συνεισφέρει φορολογικά και εργασιακά, αλλά και τον κίνδυνο της συρρίκνωσης του ήδη αποδυναμωμένου ιατρικού προσωπικού της ΠΦΥ, πρότεινε στον Υπουργό τη διατήρηση των εν λόγω ιατρών στο ΕΣΥ υπό την παρούσα σχέση εργασίας μέχρι και τη συνταξιοδότησή τους, αφού ο μέσος όρος ηλικίας των εν λόγω ιατρών υπερβαίνει τα 60 έτη και οι νέες διατάξεις να ισχύσουν για τους νεοπροσλαμβανόμενους στο ΕΣΥ ιατρούς.