Προβληματισμοί του Γιάννη Μιχελογιαννάκη για την φορολογία και τις δηλώσεις ΦΠΑ των αγροτών, τη Νέα ΚΑΠ και τη Διαχείριση βοσκοτόπων

Κατ’ αρχήν οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι το ζήτημα της ιδιοκτησίας των χορτολιβαδικών και δασικών εκτάσεων, αρχίζει από το 1913.

Στην Κρήτη υπάρχουν περίπου 400.000 αγροτεμάχια που δηλώνονται ως ιδιωτικοί βοσκότοποι.

Το δημόσιο έχει κυριότητα ακόμα, σε εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα.

Ο μόνος κατάλληλος, που μπορεί να λύση διαφορές μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών όσο αφορά τον βοσκότοπο, είναι τα δικαστήρια.

 

Για να λυθεί το πρόβλημα των ιδιωτικών βοσκοτόπων οφείλουμε:

  1. Να σεβαστούμε αυτά που οι δήμοι έχουν ονομάσει κοινοτικά βοσκοτόπια,
  2. Να ονομαστούν από τα δασαρχεία αυτά που απαγορεύεται η βόσκηση,
  3. Να δηλωθούν τα ιδιωτικά βοσκοτόπια που ενοικιάζονται και μισθώνονται.

Με τα παραπάνω μέτρα που προτείνονται, η προσκόμιση τοπογραφικού που ζητά η πολιτεία και το οποίο έχει δυσβάστακτο κόστος για τους πληγέντες κτηνοτρόφους, λύνεται.

 

Φορολόγηση αγροτών. Γνωρίζουμε ότι τα κέρδη από κάθε ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με 13%, γνωρίζουμε ότι το κέρδος είναι το σύνολο των εσόδων μείον δαπάνες, μείον αποσβέσεις, μείον επισφαλείς απαιτήσεις, απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων, σε αυτούς που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία είναι υπόχρεοι για την τήρηση. Οι αγρότες που δεν είναι υπόχρεοι να τηρούν βιβλία, πρέπει να κρατούν τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων π.χ. αποδείξεις είσπραξης. Οι αγρότες που βρίσκονται σε οποιαδήποτε μορφή συνεταιρισμού, που πουλούν αγροτικά προϊόντα μετά από επεξεργασία, που πραγματοποιούν εξαγωγές, εντάσσονται σε άλλο καθεστώς.

 

Τρόπος υποβολής ΦΠΑ. Οι αγρότες είναι υποχρεωμένοι αντί να κάνουν ετήσια δήλωση ΦΠΑ, είναι αναγκασμένοι να κάνουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ ανά τρίμηνο.

 

Ασφαλιστικές εισφορές. Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά για χρέη κάτω των 5.000€ και με ελάχιστη δόση στα 50€. Όλοι οι αγρότες που έχουν αγροτικά μηχανήματα, ελαιουργεία, είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιηθούν ταμειακή μηχανή για έκδοση αποδείξεων.

Μισθωτήρια αγροτικών εκτάσεων. Όλοι οι ιδιοκτήτες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα μισθωτήρια.

 

Ενεργός αγρότης είναι αυτός που λαμβάνει ενισχύσεις ως 5.000€ , μη ενεργός αγρότης είναι αυτός που δηλώνει πάνω από το 50% της περιουσίας του για αγροτική εκμετάλλευση, αλλά δεν την καλλιεργεί.

 

Για τη νέα ΚΑΠ. Στην 1η  κατανομή μπαίνουν με προτεραιότητα αυτοί που είναι κάτω των 40 ετών, αυτοί που άρχισαν να ασχολούνται με τη γεωργία τα τελευταία 10 χρόνια χάνουν το δικαίωμα να μπουν, αυτοί που νοίκιαζαν τα δικαιώματα και την αγροτική τους περιουσία πριν το 2015.

 

Τα οφέλη από τη νέα ΚΑΠ.  Γενικότερα τα οφέλη από τη νέα ΚΑΠ είναι, απαλλαγή από ελέγχους και μείωση διοικητικού κόστους, όσοι λαμβάνουν επιδοτήσεις ως 1.250€  εντάσσονται στους μικροκαλλιεργητές και έχουν δικαίωμα εξόδου όποτε το επιθυμούν.

 

Το 2013 ήταν το έτος που κατοχυρώθηκαν δικαιώματα εισαγωγής στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης.

Το 2014 ήταν το έτος που ασχολήθηκε με την αξία των δικαιωμάτων.

Το 2015 είναι το έτος του υπολογισμού του αριθμού των δικαιωμάτων.

 

Στη νέα ΚΑΠ η Ελλάδα χωρίζεται σε 3 περιφέρειες,

  1. Βοσκότοποι,
  2. Καλλιεργήσιμες εκτάσεις,
  3. Δεντρώνες, Αμπελώνες.

Οι βοσκότοποι παίρνουν το 25%, οι καλλιεργήσιμες παίρνουν 28%, οι δεντρώνες – αμπελώνες 47%.

Κανείς δεν λαμβάνει ενίσχυση αν αφήνει ακαλλιέργητο άνω του 50% της γης του, δεν λαμβάνουν ενισχύσεις οι εταιρίες που δεν έχουν κύριο στόχο τους τη γεωργία. Οι γεωργικές δραστηριότητες πρέπει να είναι το 1/3 του τζίρου της εταιρίας, τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν τουλάχιστον το 5% του έξω-γεωργικού εισοδήματός τους από άμεσες ενισχύσεις, ενώ εξαιρούνται της εξέτασης των στοιχείων όσοι λαμβάνουν ως 3.500€ ανά έτος.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα υπολογίζετε ότι η μικτή γεωργία είναι 350.000.

 

Στόχευσή μας, είναι η στήριξη των γεωργών με μείωση κόστους και δημιουργία υποδομών, να ενισχύσουμε την κτηνοτροφία με φτηνές ζωοτροφές, να ενισχύσουμε τις άμεσες από το 19% στο 25% και τις συνδεδεμένες αιγοπροβάτων και βοοειδών, ώστε να φτιάξουμε ένα ισχυρό ζωικό κεφάλαιο και να στηρίξουμε το εθνικό προϊόν της φέτας.

 

 

 

Ιωάννης Μιχελογιαννάκης

Βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ