9 σημαντικές παρεμβάσεις στην δημόσια υγεία

Η πολιτική στον τομέα υγείας πρέπει να αποτελεί μέρος ενός συνολικού εθνικού σχεδιασμού για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας, να γίνετε με υπευθυνότητα, ρεαλισμό και να καλύπτει όλες της πτυχές της κοινωνίας εξασφαλίζοντας ίση πρόσβαση σε όλους στο εθνικό σύστημα υγείας. Στόχος μας είναι ένα σύστημα υγείας ανθρωποκεντρικό, ποιοτικό, διαφανές, συμμετοχικό και κοινωνικά ανταποδοτικό. Τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση στην προσπάθεια να υλοποιήσει τον στόχο αυτόν είναι:

1ον Λογοδοσία και κοινωνικός έλεγχος όλων των δομών.

2ον Ανασύσταση διοικουσών επιτροπών με συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

3ον Δημιουργία ατομικού ηλεκτρονικού φάκελου.

4ον Ενίσχυση άλλων επαγγελματιών υγείας ώστε να σπάσει το ιατροκεντρικό και νοσοκομειοκεντρικό σύστημα.

5ον Σημαντική κάλυψη του γυναίκειου πληθυσμού με αναβάθμιση μαιών και συνταγογράφηση τεστ ΠΑΠ και κύησης.

6. Δημιουργία Κέντρων Υγείας με εργαστηριακή διάγνωση με την θέσπιση κεντρικών διαγνωστικών εργαστήριων.

7ον Νέο σύστημα συμβάσης στον ΕΟΠΠΥ με ιατρικούς συλλόγους. Αλλαγή του συστήματος των 200 επισκέψεων με αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

8ον Σε κάθε Κέντρο Υγείας συγκροτείται οδοντιατρική ομάδα.

9ον Συγκρότηση τοπικών μονάδων υγείας (ΤΟΜΥ), οι οποίες θα στελεχωθούν με οικογενειακούς γιατρούς, παιδιάτρους, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς. Δίδοντας έμφαση στην προληπτική ιατρική, στην σχολική υγεία, στους εμβολιασμούς, στις χρόνιες παθήσεις, στην ενημέρωση των πολιτών και των ασθενών, στις επισκέψεις σε ΚΑΠΗ και σε χώρους εργασίας. Με αυτό το σύστημα θα αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία αφού γνωρίζουμε ότι το 80% των περιστατικών των νοσοκομείων θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν στις παραπάνω δομές.

 

Με εκτίμηση,

Γιάννης Μιχελογιαννάκης

Βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ