Προτάσεις του Γιάννη Μιχελογιαννάκη για το θέμα των αυθαίρετων οικημάτων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού συνεδρίου της Κρήτης.

Τα τελευταία 50 χρόνια έχει δημιουργηθεί μια ιδιότυπη κατάσταση στην πόλη του Ηρακλείου με δεκάδες χιλιάδες αυθαίρετα κτίσματα, λόγω του ότι ακόμα και σήμερα το σχέδιο πόλης δεν έχει επεκταθεί, οι ρυμοτομικές μελέτες είναι εκκρεμείς και η εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου πλέον αδύνατη. Το θέμα είναι φλέγον για την κοινωνία του Ηρακλείου και κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να συζητηθούν στο πλαίσιο του αναπτυξιακού συνεδρίου της Κρήτης είναι οι κάτωθι:

Να πραγματοποιηθεί μελέτης ανάπλασης που θα καταγράφει τα υφιστάμενα κτίσματα για τις περιοχές εκτός σχεδίου πόλης του Ηρακλείου (που έχουν δομηθεί σε τόσο μεγάλο ποσοστό και δεν είναι εύκολη η υλοποίηση του σχεδίου πόλης), η τακτοποίηση να γίνετε αυτοδίκαια με αποχαρακτηρισμό των γεωτεμαχίων ως κληροτεμαχίων και να δίνεται η δυνατότητα στις περιοχές αυτές, εφόσον αποδεδειγμένα το υπό τακτοποίηση κτίσμα έχει ανεγερθεί πλέον της εικοσαετίας (όπως θα αποδεικνύεται από δημόσια έγγραφα βέβαιης χρονολογίας) και η κυριότητα του γεωτεμαχίου δεν αμφισβητείται (από έγγραφα του κτηματολογίου και του υποθηκοφυλακείου), να θεσπίζεται δια της τακτοποιήσεως των αυθαιρέτων και τίτλος ιδιοκτησίας επί του συγκεκριμένου γεωτεμαχίου και να δίνεται η δυνατότητα της κατάργησης του εξ’ αδιαιρέτου ποσοστού επί του συνόλου του αρχικού γεωτεμαχίου, προσδιορίζοντας πλέον τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία.

Η δήλωση στον νέο νόμο μπορεί να γίνει μέχρι το στάδιο της Αρχικής Υπαγωγής (δλδ την πληρωμή μόνο ενός παράβολου) και να ολοκληρωθεί μετά την εκπόνηση και θεσμοθέτηση της μελέτης ανάπλασης που θα βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής.

Άλλωστε ο παραπάνω τρόπος είναι και ο μοναδικός προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ιδιοκτήτης από το φαινόμενο να τακτοποιήσει το κτίσμα του και λίγο αργότερα με την μελέτη της περιοχής να ρυμοτομείται τμήμα του ακινήτου για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, κατασκευή δρόμων, πεζοδρομίων κ.λ.π.

 

Με εκτίμηση,

Γιάννης Μιχελογιαννάκης

Βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ