Το νέο παραγωγικό μοντέλο

Τώρα που όλα τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία πηγαίνει προς μια
πολύ θετική κατεύθυνση, χρειαζόμαστε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα έχει ως στόχο την
αναπτυξιακή και παραγωγική ανασυγκρότηση.
Σαφώς και η κερδοφορία αποτελεί αυτοσκοπό για κάθε επιχείρηση αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν
πρέπει να διασφαλίζεται από την πολιτεία ο σεβασμός στις εργασιακές σχέσεις και η προφύλαξη των
επενδυτών από χρηματιστηριακές και τραπεζικές φούσκες με σαφείς κανόνες.
Επίσης οι τομείς που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα είναι η έρευνα, η καινοτομία, η μεταποίηση
και η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου. Ενώ θα πρέπει να προωθήσουμε την σήμανση των
παραγόμενων προϊόντων, τα brand name και την εκπαίδευση των παραγωγών. Προς αυτήν την
κατεύθυνση κινείται και η απόδοση 100.000 στρεμμάτων στην εγχώρια εκμετάλλευση με σκοπό την
ενθάρρυνση για δημιουργία clusters.
Για τους παραπάνω σκοπούς προχωρούμε στην ίδρυση του ελληνικού ιδρύματος έρευνας και
καινοτομίας, ενώ θα δοθούν 240 εκατ. ευρώ την τριετία 2017-2019 για την έρευνα και 1,2 δις ευρώ
από το ΕΣΠΑ για την εφαρμοσμένη έρευνα. Δημιουργείται το υπερταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών
που περιλαμβάνει τρία ταμεία: 1 ον ταμείο παράθυρο καινοτομίας για startups. 2 ον ταμείο πρώιμης
επιχειρηματικότητας για βοήθεια στα πρώτα βήματα και 3 ον ταμείο μεγέθυνσης για ώριμες
επιχειρήσεις, με αρχικό κεφάλαιο 240 εκατ. που θα φτάσει στο 1 δις. Ευρώ. Έτσι θα διαμορφωθεί το
νέο μοντέλο οικονομίας της γνώσης.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Μιχελογιαννάκης
Βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ