«Κυκλική οικονομία και διαχείριση απορριμάτων»

Με αφορμή το Συνέδριο του ΕΣΔΑΚ που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στην πόλη του Ηρακλείου, είναι καλό όλοι μας να αναλογιστούμε τι συμβαίνει στη χώρα μας όσον αφορά το ζήτημα της διαχείρισης απορριμάτων. Η Ελλάδα, δυστυχώς, στη διαχείριση των απορριμμάτων έχει επιδείξει πρωτοφανή καθυστέρηση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία αναφορικά με την ανάγκη για την ανεύρεση και εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών στον σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Οι φραγμοί που απαιτούνται στην αλόγιστη κατανάλωση των πλουτοπαραγωγικών πόρων και η συνεπαγόμενη καταστροφή του περιβάλλοντος, μας οδηγούν σε πολιτικές που συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων παραγωγικών πόρων της οικονομίας και στην ανεύρεση ενός οικονομικού συστήματος αυτοτροφοδοτούμενης οικονομικής δραστηριότητας. Το σύστημα αυτό θα μας επιτρέψει όχι μόνο να προστατεύουμε το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και να δημιουργούμε κεφάλαιο. Έτσι θα δημιουργηθεί σταδιακά ένα νέο παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο που θα επιτρέπει τη χρήση των υλικών για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων. Πρόκειται για τη μετάβαση από ένα κάθετο μοντέλο “παραγωγής, κατανάλωσης, απόρριψης” σε ένα κλειστό κυκλικό μοντέλο όπου τα προϊόντα θα μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται με την ελάχιστη δυνατή μεταποίηση. Έτσι, η κυκλική οικονομία γίνεται μετεξέλιξη της ανακύκλωσης και θα δίνει έμφαση στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων, υποπροϊόντων και βιοαποικοδομήσιμων υλικών, στην ανάκτηση και στην επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, αλλά και στην παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών.